Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Kargo Oy
Y-tunnus: 3206762-1
Osoite: Sähkömestarintie 2, 13130 Hämeenlinna

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Anttoni Niemenmaa
sähköposti: anttoni@kargo.fi

Henkilörekisterin nimi:

PayVisor beta-postituslista

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilörekisterin käsittelyn oikeusperusteena on:

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan ja meidän välillämme sekä markkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Kargo Oy luovuttaa rekisterin yhteystietoja seuraaville tahoille:

Kargo Oy on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja luovutetaan yllä oleville yrityksille palvelun mahdollistamiseksi. Voit lukea lisää Mailcoachin tietosuojasta osoitteesta https://mailcoach.app/gdpr (englanniksi).

Henkilötietojen suojaus

Mailcoach vastaa asiakasrekisterin henkilötietojen turvallisuudesta. Voit lukea heidän tietosuojatoimenpiteistään osoitteesta https://mailcoach.app/privacy-policy (englanniksi).

Käytössämme olevat tekniikat tietoturvan ja yksityisyyden varmistamiseksi:

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus päästä henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen 24.5.2018 päivitetyn asiakasrekisterin tietosuojan ehtojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä asiakasrekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen anttoni@kargo.fi tai postitse osoitteeseen Sähkömestarintie 2 13130 Hämeenlinna.